Durant el tancament de l'institut, en aquest espai us aniré posant el material i les tasques a fer aquest 3r trimestre.

Durant el tancament de l'institut, en aquest espai us aniré posant el material i les tasques a fer aquest 3r trimestre.

Durant el tancament de l'institut, en aquest espai us aniré posant el material i les tasques a fer aquest 3r trimestre.

Durant el tancament de l'institut, en aquest espai us aniré posant el material i les tasques a fer aquest 3r trimestre.