L'optativa de 3r d'ESO s'estructura en 3 blocs, un per cada trimestre

1.- El mètode científic

2.- L'estadística descriptiva

3.- Entrenament per les proves de Competències Bàsiques dels àmbits cientificotecnològic i matemàtic