Cursos del CFGS Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

M07 - DIRECCIÓ D´ENTITATS TURÍSTIQUES

UF1: Entitats d´intermediació turística. 30 hores

UF2: Els RRHH en entitats d´intermediació turística. 45 hores

UF3: Rendibilitat econòmica i financera en entitats d´intermediació turística. 45 hores

UF4: Gestió administrativa i comercial en entitats d´intermediació turística. 20 hores

UF5: Qualitat en els serveis d´intermediació turística. 25 hores

M4 - PROTOCOL I RELACIONS PUBLIQUES

UF1: Protocol institucional, empresarial i social. 66 hores

UF2: Comunicació i atenció als clients. 46 hores

UF3: Les RRPP en l´àmbit turístic. 20 hores

UF 2: Organització i gestió d’esdeveniments

UF 1: Els viatges combinats