El Pla, que té una durada de 5 anys, vol vertebrar els esforços dels diferents sectors i àmbits de la societat catalana per augmentar els hàbits lectors dels ciutadans

  • L’objectiu principal del Pla és incrementar el percentatge de població lectora i apropar-lo a la mitjana europea, des de l’actual 61,9% al 71%