La coeducació: un model d´intervenció per a la millora integral de la pràctica educativa.

Promoció dels valors de la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat.